Zebra Fish Direct PCR-kit

  • Zebra Fish Direct PCR Kit

    Zebra Fish Direct PCR-kit

    Deze kit maakt gebruik van een uniek lysisbuffersysteem om snel genomisch DNA vrij te maken van weefsels van zebravissen en andere zoetwatervissen, staartvinnen of monsters van viseieren voor PCR-reacties, dus het is bijzonder geschikt voor grootschalige genetische tests. Het proces van het vrijmaken van genomisch DNA uit de lysisbuffer is bij 65 ° C binnen 10-30 minuten voltooid. Er zijn geen andere processen nodig, zoals het verwijderen van eiwitten en RNA, en het vrijgekomen sporen-DNA kan worden gebruikt als een sjabloon voor de PCR-reactie.

    2 × PCR EasyTM Mix heeft een sterke tolerantie voor PCR-reactieremmers en kan het lysaat van het te testen monster gebruiken als een sjabloon voor efficiënte en specifieke amplificatie. Dit reagens bevat ForegeneD-Taq DNAPolymerase, dNTP's, MgCl2, reactiebuffer, PCR-optimalisator en stabilisator. Gebruikt in combinatie met de lysisbuffer kan snel en gemakkelijk monsters worden gedetecteerd en heeft de kenmerken van hoge gevoeligheid, sterke specificiteit en goede stabiliteit.

    D-Taq DNA-polymerase is een DNA-polymerase dat speciaal door Foregene is ontwikkeld voor directe PCR-reacties. D-Taq DNA-polymerase heeft een sterke tolerantie voor een verscheidenheid aan PCR-reactieremmers en kan sporen van DNA efficiënt amplificeren in verschillende complexe reactiesystemen, en de amplificatiesnelheid kan 2 Kb / min bereiken, wat vooral geschikt is voor directe PCR-reactie.